เสาเข็มแต่ละประเภทและไมโครไฟล์

บ้านของเราก็เหมือนกับต้นไม้ซึ่งต้องมีรกฐานแข็งแรง ทนทาน เสาเข็ม ถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดของโครงสร้างบ้าน เพราะมีหน้าที่รับน้ำหนักจากส่วนต่างๆของบ้าน การเลือกเสาเข็มอย่างเหมาะสม และการควบคุมการก่อสร้างอย่างถูกต้องจะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นในภายหลัง โดยทั่วไปเสาเข็มแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ คือ เสาเข็มตอก และ เสาเข็มเจาะ

เสาเข็มตอกไมโครไฟล์  คือ เสาเข็มที่เห็นอยู่ทั่วไป มีลักษณะเป็นแท่งยาวๆ มีหน้าตัดเป็นรูปเหลี่ยม กลม หรือตัวไอ ( I ) ทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก แล้วใช้ปั้นจั่นตอกลงไปในพื้นดิน เสาเข็มคอนกรีตรูปหกเหลี่ยมกลวงเป็นเสาเข็มขนาดเล็ก จึงเหมาะที่จะใช้กับโครงสร้างขนาดเล็กๆ หรือไม่สำคัญนัก เช่น รั้ว ศาลพระภูมิ เป็นต้น ในอดีตใช้ไม้เป็นเสาเข็ม แต่เนื่องจากปัจจุบันไม้มีราคาแพง คัดขนาดหรือควบคุมคุณภาพได้ยากอีกทั้งเสาเข็มไม้ผุพังได้ตามสภาพ ปัจจุบันจึงแบจะไม่ใช้ไม้กับบ้านที่พักอาศัยหรืออาคารต่างๆ

เสาเข็มเจาะเปียก มักจะใช้ในการก่อสร้างอาคารใหญ่ ส่วนเสาเข็มเจาะแห้งนั้นจะใช้ในการปลูกบ้านหรืออาคารที่มีความสูงไม่มากนัก ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างน้อยกว่าเสาเข็มตอกจึงใช้ได้ดีกับการก่อสร้างในพื้นที่แคบๆและทำให้เกิดการสั่นสะเทือนหรือการแตกร้าวขออาคารข้างเคียงน้อยกว่าเสาเข็มตอกแต่การใช้เสาเข็มเจาะแห้งนั้น จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพการก่อสร้างมากว่าเสาเข็มตอก

เสาเข็มเจาะแห้ง มีขั้นตอนการทำงานโดยเริ่มจากการกดปลอกเหล็กกันดินพัง ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเท่ากับขนาดของเสาเข็มลงในตำแหน่งที่ต้องการเจาะเสาเข็ม โดยกดให้เลยชั้นดินอ่อน จากนั้นจึงทำการเจาะดินให้ได้ความลึกที่กำหนด แล้วจึงใส่เหล็กเสริม และเทคอนกรีตลงไป การควบคุมคุณภาพของเสาเข็มเจาะแห้งนั้น ต้องตรวจสอบในขั้นตอนสำคัญๆ โดยเริ่มตั้งแต่ตรวจสอบตำแหน่งการลงปลอกเหล็กว่าถูกต้องหรือไม่ จากนั้นตรวจสอบดูว่ารูเจาะมีเส้นผ่าศูนย์กลาง ความลึก ขนาด และรูปร่างตามที่กำหนดไว้ในแบบหรือไม่รวมทั้งตรวจดูเหล็กเสริมเสาเข็มว่ามีขนาดปริมาณ และความยาวถูกต้องตามแบบที่กำหนดไว้หรือไม่ ที่สำคัญคือ ต้องตรวจสอบดินบริเวณก้นหลุมว่าไม่พังทลาย โดยสังเกตได้จากการที่ไม่มีน้ำทะลักเข้ามาในรูเจาะ ซึ่งอาจจะใช้วิธีส่องไฟดูบริเวณก้นหลุมก็ได้

เสาเข็มกลมแรงเหวี่ยงอัดแรง” หรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เสาเข็มสปัน” เป็นเสาเข็มที่ผลิตโดยใช้ กรรมวิธีการปั่นคอนกรีตในแบบหล่อซึ่งหมุนด้วยความเร็วสูงทำให้เนื้อคอนกรีต มีความหนาแน่นสูงกว่าคอนกรีตที่หล่อโดยวิธีธรรมดาจึงมีความแข็งแกร่งสูง รับน้ำหนักได้มาก เสาเข็มสปันมีลักษณะ เป็นเสากลม ตรงกลางกลวง มีโครงลวดเหล็กอัดแรงฝังอยู่ในเนื้อคอนกรีตโดยรอบมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 21 เซนติเมตรมีความหนาของเนื้อคอนกรีตอยู่ในช่วง 6 – 8 เซนติเมตรและมีความยาวอยู่ในช่วง 1.5 เมตร ซึ่งความยาวนี้สามารถเพิ่มได้โดยการนำเสามาเชื่อมต่อกัน โดยใช้วิธีการตอกเสาเข็มชนิดนี้ด้วยปั้นจั่นแบบธรรมดา(Drop Hammer System)เนื่องจากเสาเข็มสปันมีลักษณะกลวงจึงช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาตอก และถ้าเสาเข็มที่ใช้มีความยาวมากก็สามารถลดแรงดันของดินในขณะตอกได้ โดยดินจะขึ้นทางรูกลวงของเสาซึ่งจะช่วยลดความกระทบกระเทือนที่มีต่ออาคารข้างเคียงได้มากเสาชนิดนี้เหมาะสำหรับใช้เป็นฐานรากของอาคาร ที่พักอาศัยโรงงาน และงานปรับปรุงโครงสร้าง ที่ต้องการความมั่นคงแข็งแรงสูง

 

 

This entry was posted in สินค้าและบริการ and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.